flag
Ustav fyziky
Prof. Ing. Bohumil Koktavý, CSc.

Zástupce vedoucího ústavu
 
Kontakt:
Ústav fyziky, FAST VUT
Žižkova 17
602 00 Brno
Místnost:  Z126

Doručovací adresa České pošty:
Veveří 331/95
602 00 Brno

tel.: +420 54114 7659
tel. GSM O2: +420 72681 7659
tel. GSM T-mobile: +420 60407 7659
fax: +420 54114 7666
koktavy@dp.fce.vutbr.cz
Osobní údaje :
Narozen(a): Bystřice n. P.
Bydliště : Brno, Česká republika
Studia a vědecké hodnosti :
  1960 Ing. ČVUT v Praze, obor radiotechnika
  1974 kandidát fyzikálně-matematických věd
  1981 jmenován docentem pro obor Aplikovaná fyzika
  1995 jmenován profesorem pro obor Aplikovaná fyzika
Vedoucí laboratoře :
Z17 Laboratoř šumové diagnostiky izolantů
Konzultační hodiny :
středa 10:00 - 10:50 Z126

Odborné zaměření :

Měření neelektrických veličin elektrickými metodami. Nedestruktivní diagnostika materiálů a součástek.

Pedagogické zaměření :

Přednášky kurzu Fyzika I a Fyzika II na oboru Geodézie. Garant výuky Fyzika I v distančním studiu.