flag
Ustav fyziky
Doc. RNDr. Pavel Schauer, CSc.

Kontakt:
Ústav fyziky, FAST VUT
Žižkova 17
602 00 Brno
Místnost:  Z116

Doručovací adresa České pošty:
Veveří 331/95
602 00 Brno

tel.: +420 54114 7654
tel. GSM O2: +420 72681 7654
tel. GSM T-mobile: +420 60407 7654
fax: +420 54114 7666
schauer@dp.fce.vutbr.cz
Osobní údaje :
Narozen(a): Brno
Bydliště : Dunajská Lužná, Slovenská republika1
Studia a vědecké hodnosti :
1964 - 1967 studium na SVVŠ (nyní gymnázium), Koněvova ul. (nyní Vídeňská ul.), Brno
1979 - 1972 studium na Přírodovědecké fakultě UJEP Brno, obor fyzika, specializace elektronika
  1979 RNDr. v oboru aplikovaná fyzika, PřF UJEP Brno
  1979 kandidát věd v oboru aplikovaná fyzika
  1982 docent pro obor aplikovaná fyzika
Vedoucí laboratoře :
Z125 Laboratoř šumové a impedanční spektroskopie
Konzultační hodiny :

Odborné zaměření :

 • Fluktuační jevy v pevných látkách,
 • degradace a životnost materiálů, elektronických prvků a součástek,
 • impedanční spektroskopie stavebních látek,
 • vyhodnocování měřených signálů jako odezvy fyzikálních jevů,
 • realizace a správa počítačových sítí,
 • 1981 - 1988 vedoucí série výzkumných projektů pro Ústav jaderného výzkumu Řež u Prahy (týkaly se potlačení šumu v polovodičových detektorech X a gamma záření).
 • 1986 - 1990 člen výzkumného týmu státního výzkumu projekt I-4-2/10 "Stochastické a degradační procesy v materiálech III-V a II-VI a v elektronických a optoelektronických prvcích",
 • 1993 - 1996 účast na 5 výzkumných projektech, včetně 2 mezinárodních - PECO ELEN: No. ERBCIPDCT940020 a COPERNICUS CP 93: No. 7942 - NODITO,
 • 1999 - 2001 vedoucí řešitel projektu GA ČR "Šumová a galvanomagnetická spektroskopie materiálů AII-BVI",
 • publikoval více než 50 prací.

Pedagogické zaměření :

 • Povinný předmět "Fyzika" v bakalářském studiu,
 • předmět "Stavební fyzika" v doktorském studiu,
 • předmět "Automatizace měření na PC" v inženýrském a doktorském studiu.
Pokyny a studijni literatura zde.

Další informace :

 • Rozsáhlá praxe, znalosti a zkušenosti v oblasti informatiky a výpočetní techniky.
 • Operační systémy (DOS, Unix, Linux, Windows),
 • automatizace měření a řízení technických procesů (GPIB a RS232),
 • hardware (testování a optimalizace výkonu PC systémů a komponent), programování (Python, PHP),
 • síťové servery (Unix, Linux),
 • internet (tvorba dynamických www stránek skriptovacím jazykem PHP s vazbou na SQL a jejich správa,
 • databáze (SQL, Borland - včetně programování), tabulkový procesor (MS Excel).