flag
Ustav fyziky
Vojtěch Maxera

Kontakt:
Ústav fyziky, FAST VUT
Žižkova 17
602 00 Brno
Místnost:  

Doručovací adresa České pošty:
Veveří 331/95
602 00 Brno

tel.: 
tel. GSM O2:
tel. GSM T-mobile:
fax: 
vojtech.maxera@vut.cz
Osobní údaje :
Bydliště :
Konzultační hodiny :
Publikační činnost : soupis publikací