flag
Ustav fyziky
Ing. Michaela Hoduláková

Kontakt:
Ústav fyziky, FAST VUT
Žižkova 17
602 00 Brno
Místnost:  Z106

Doručovací adresa České pošty:
Veveří 331/95
602 00 Brno

tel.: +420 54114 7665
tel. GSM O2: +420 72681 7665
tel. GSM T-mobile: +420 60407 7665
fax: 
hodulakova.m@fce.vutbr.cz
Osobní údaje :
Bydliště :
Konzultační hodiny :
Publikační činnost : soupis publikací