flag
Ustav fyziky
Prof. RNDr. Tomáš Ficker, DrSc.

Kontakt:
Ústav fyziky, FAST VUT
Žižkova 17
602 00 Brno
Místnost:  Z137

Doručovací adresa České pošty:
Veveří 331/95
602 00 Brno

tel.: +420 54114 7661
tel. GSM O2: +420 72681 7661
tel. GSM T-mobile: +420 60407 7661
fax: +420 54114 7666
ficker.t@fce.vutbr.cz
Osobní údaje :
Bydliště : Brno, Česká republika
Studia a vědecké hodnosti :
  1977 ukončení studia fyziky na PřF UJEP v Brně
  1981 RNDr. na MFF UK v Praze
  1983 CSc. na Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie ČSAV v Praze
  1992 Doc. na FAST VUT v Brně
  2001 DrSc. MFF UK v Praze
  2006 Prof. na FAST VUT v Brně
Konzultační hodiny :
Publikační činnost : soupis publikací

Odborné zaměření :

Fraktální geometrie, chaotické systémy, mikrovýbojový transport, vlhkost v pevných látkách, tenzometrie, kvantová chemická fyzika.

Pedagogické zaměření :


Anglická výuka tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení.
Výuka fyziky v kombinovaném studiu.

Další informace :

Člen New York Academy of Science.
Člen Institute of Physics (Anglie) s právem užívat tituly: CPhys, FInstP.
Člen rozšířené redakční rady anglického časopisu Physics Education.
Stálý recenzent při Institute of Physics.
Odborný grant Evropské komise se sídlem v Bruselu - individuální tříměsíční pobyt na Londýndské universitě.
Odborný grant Německé akademické agentury (DAAD) - individuální dvouměsíční pobyt na Universitě v Ulmu.
Pedagogický grant "TEMPUS" Evropské komise v Bruselu - individuální třítýdenní pobyt na Birckbeck College v Londýně.
Řešitel národního vědeckého grantu GAČR 202/97/1407 "Fraktální geometrie v transportních procesech".
Vyžádaná recenze knihy "Inovations in science and technology education" a odborného článku pro Physics Education.
Od druhé poloviny devadesátých let osobní autobiografie zařazovaná každoročně do encyklopedie "Marquis WHO’ S WHO IN THE WORLD" vydávané v USA.
Recenze pro Grantovou agenturu ČR a pro Czechoslovak Journal of Physics.
Anglické přednášky z předmětu "Tepelná technika" na FAST VUT v Brně.
Zavedení a přednášení předmětu "Tenzometrie" v letech 1990-91 na FAST VUT.
Přebudování laboratorních cvičení z fyziky a tvorba nových laboratorních úloh - většina z nich publikována v zahraničních i domácích časopisech.
Vedení dvou doktorandů.
Vedení studentské odborné činnosti - druhé místo v celostátním kole, dvě první a jedno druhé místo ve fakultním kole.
Autor tří různých VŠ skript